Jaskra

Jaskra to choroba, której istotą jest przewlekle, postępujące, obuoczne nieodwracalne uszkodzenie (zanik) nerwu wzrokowego. Uznawana jest obecnie za chorobę społeczną, która stanowi główną przyczynę nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych. Głównym czynnikiem ryzyka choroby jest podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Nie leczona jaskra doprowadza do zaniku nerwu wzrokowego i postępujących ubytków w polu widzenia, kończących się ślepotą.

80% osób chorych, nie wie, że choruje. Jedynie 0,16% chorych leczy się.

Jaskra to choroba nieuleczalna, a leczenie ma na celu zahamowanie lub zminimalizowanie jej postępu oraz zachowanie użytecznej ostrości wzroku do końca życia pacjenta.

Ryzyko rozwoju jaskry jest wyższe u osób, u których występuje:

– jaskra w rodzinie,
– wiek powyżej 35 roku życia (ilość chorych wzrasta z wiekiem)
– choroby układu krążenia (niedociśnienie i nadciśnienie tętnicze, hipotonia nocna, miażdżyca, hiperlipidemia, wstrząs, przebyte zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, mikroangiopatia cukrzycowa, zaburzenia krzepnięcia, wzmożona lepkość krwi)
– stres
– podwyższone ciśnienie środgałkowe
– krótkowzroczność, szczególnie wysokiego stopnia I – zespoły naczynioskurczowe (zimne stopy i dłonie)

Rodzaje jaskry:

Wszystkie rodzaje tej choroby można podzielić na następujące typy:
jaskra otwartego kąta
jaskra zamykającego się kąta
jaskra wrodzona i młodzieńcza.

Wykonujemy pełną diagnostykę jaskry pomiar ciśnienia,grubość rogówki, OCT przedniego odcinka(kąt przesączania),topografia nII i grubość włókien nerwowych(RNFL),gonioskopia,badanie pola widzenia( perymetria statyczna i kinetyczna).

Wykonujemy zabiegi laserowe w jaskrze:

– IRT- iridotomia laserowa,

-SLT- selektywna trabekuloplastyka laserowa.

-MLT- mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa.