Zabiegi chirurgiczne

Zabiegi powiekowe:

1) Usunięcie zmian powiekowych: gradówka,guzki, kępki żółte, torbiele,znamiona ( możliwość badania histopatologicznego zmiany)

2) Operacje plastyczne powiek:

– odwinięcie powieki (ectropion),

– podwinięcie powieki(entropion),

– wiotkość powiek (blefarochalazion).

Zabiegi spojówkowe:

1) wycięcie zmiany spojówki,

2) operacja skrzydlika:

– proste wycięcie skrzydlika,

– wycięcie skrzydlika z autoprzeszczepem.

Iniekcje doszklistkowe preparatu antyVEGF: 

– iniekcja doszklistkowa EYLEA

– iniekcja doszklistkowa Lucentisu

Operacja zaćmy z wszczepem soczewki (zabiegi wykonywane w Centrum Wielospecjalistycznym OSTEODEX ul.Grunwaldzka 62 w Nowym Sączu)

Rodzaj soczewki ustala lekarz podczas kwalifikacji do zabiegu.