• 18 300 03 55
  • okulista.karczewska@gmail.com

AMD

AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) jest chorobą uszkadzającą widzenie centralne, które jest potrzebne do wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak: czytanie, prowadzenie samochodu, sprawdzanie godziny na zegarku czy rozpoznawanie twarzy.

Sucha postać AMD

W suchym AMD, które stanowi około 85% wszystkich przypadków AMD, światłoczułe komórki siatkówki obumierają, co prowadzi do uszkodzenia widzenia centralnego. Najczęstszym objawem suchego AMD jest przymglenie widzenia w nieznacznym stopniu. Sucha postać AMD rozwija się powoli, ale może przejść w bardziej agresywną postać AMD, która jest określana jako wysiękowa.

Wysiękowa postać AMD

Wysiękowe AMD, stanowi około 15% wszystkich przypadków choroby. Powstaje ona w wyniku rozwoju nieprawidłowych naczyń pod siatkówką w okolicy plamki. Ta postać AMD może prowadzić do wystąpienia krwawienia, tworzenia się blizny i trwałego zniszczenia siatkówki. Uszkodzenie wzroku pojawia się znacznie szybciej aniżeli w przypadku suchego AMD i prowadzi do znacznie cięższego uszkodzenia widzenia centralnego, czyli widzenia „na wprost”. Jeżeli zmiana zostanie rozpoznana szybko, rozpoczęcie leczenia wysiękowego AMD może utrzymać, a nawet poprawić widzenie. Leczenie polega na podawaniu doszklistkowo, czyli do wnętrza gałki ocznej preparatów hamujących czynnik VEGF.

AMD jest jedną z wiodących przyczyn ślepoty wśród osób dorosłych na świecie!

Jakie są objawy?

Do objawów AMD należą:
– Zamazane, niewyraźne i mniej ostre widzenie centralne tj. widzenie „na wprost” (obniżona ostrość wzroku)
– Jasna lub ciemna plama w centralnym polu widzenia (mroczek centralny)
– Oglądane przedmioty są zniekształcone (metamorfopsje)
– Barwy wydają się być bledsze i mniej nasycone (obniżone poczucie kontrastu)

Rozpoznaj objawy AMD. Jeżeli zauważysz zmiany w widzeniu, natychmiast skontaktuj się ze swoim okulistą!

W naszym gabinecie okulistycznym zajmujemy się kompleksowym badaniem i leczeniem AMD. Wykonujemy pełną diagnostykę AMD : OCT, angio OCT, angiografia fluoresceinowa.

Podajemy iniekcje doszklistkowe preparatów: EYLEA i LUCENTIS.