• 18 300 03 55
  • okulista.karczewska@gmail.com

Badania

– dobór okularów i soczewek kontaktowych za  pomocą foroptera,

– komputerowe badanie wad wzroku,

-pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 3 metody: bezkontaktowo, ICARE i tonometr Goldmana,

-badanie w lampie szczelinowej,

– diagnostyka przedniego odcinka oka –  OCT przedniego odcinka, topografia rogówki z testem stożkowym,

– diagnostyka chorób siatkówki i ciała szklistego- badanie OCT, ANGIO-OCT i ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA,USG w projekcji A i B

– kwalifikacja do laseroterapii siatkówki( w retinopatii cukrzycowej i innych schorzeniach siatkówki),

– kwalifikacja do iniekcji doszklistkowych anty VEGF,

– kwalifikacja do operacji zaćmy z doborem wszczepu soczewki (biometria optyczna i ultradźwiękowa)

– pełna diagnostyka jaskry: ciśnienie wewnątrzgałkowe z pomiarem grubości rogówki, gonioskopia, OCT–topografia n.wzrokowego, grubość włókien nerwowych i komórek zwojowych siatkówki,

-kwalifikacja do zabiegów laserowych w jaskrze i operacji przeciwjaskrowych,

– badanie dzieci (w tym badanie komputerowe wady wzroku u niemowląt i małych dzieci autorefraktometrem RETINOMAX i ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem ICARE

– badanie wcześniaków w kierunku retinopatii wcześniaczej,

– sondowanie kanalików łzowych u dzieci,

– badania kierowców,

– komputerowe badanie pola widzenia – statyczne i kinetyczne,

– badanie USG projekcja A i B

– badanie mikrobiologiczne rzęs w kierunku nużeńców.


SS OCT- Optyczna koherentna tomografia:

badanie wykonujemy nowoczesnym aparatem TOPCON DRI OCT Triton w technologi Swept Source. Urządzenie  wykonuje  100 000 skanów na sekundę.Uzyskujemy obrazy o wysokiej rozdzielczości i penetracji struktur wnętrza oka: siatkówki, naczyniówki, n.wzrokowego,ciała szklistego oraz przedniego odcinka oka: rogówki, kąta przesączania,tęczówki.

Dzięki wysokiej rozdzielczości skanów  możliwe jest zobrazowanie nawet bardzo małych zmian w siatkówce niemożliwych do zobaczenia w zdjęciach z innych aparatów.

Zastosowana długość fali 1050 nm(podczerwień) zapewnia lepszą penetrację tkanek i ulega mniejszemu rozproszeniu na zmętnieniach struktur oka niż światło 850 nm typowo stosowane w starszych aparatach spektralnych.Pozwala na uzyskanie lepszej jakości skanów u pacjentów z zaćmą i innymi zmętnieniami ośrodków optycznych. Badanie jest krótkie, nieinwazyjne i służy do diagnostyki i monitorowania chorób siatkówki(AMD,retinopatia cukrzycowa),naczyniówki ,c. szklistego,n.wzrokowego (jaskra),tęczówki i rogówki.


ANGIO-OCT: Angiografia bez podawania kontrastu:

Jest to szybka, nieinwazyjna metoda obrazowania drobnych naczyń siatkówki i naczyniówki oraz na tarczy n.wzrokowego.Pokazuje nieprawidłowe naczynia i ich dokładną lokalizację. Jest badaniem uzupełniającym w diagnostyce AMD, retinopatii cukrzycowej i innych chorób naczyniowych siatkówki.


ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA:

Aparat Topcon DRI Triton  wykonuje wysokiej jakości kolorowe zdjęcia dna oka, zdjęcia autofluorescencji dna oka.

Angiografia fluoresceinowa(AF) jest badaniem, w którym wykonuje się serię zdjęć fotograficznych dna oka podczas przepływu barwnika fluoresceiny przez naczynia siatkówki i naczyniówki. Fluoresceina jest barwnikiem, który po podaniu dożylnym utrzymuje się w naczyniach krwionośnych.

Badanie ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce chorób siatkówki i n. wzrokowego. Szczególnie chorób naczyniowych- retinopatia cukrzycowa, nadciśnieniowa, zakrzep żylny, zator tętniczy, zwyrodnieniowych- AMD i chorób zapalnych.