• 18 300 03 55
  • okulista.karczewska@gmail.com

Cukrzyca – powikłania okulistyczne

Cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty na świecie w populacji osób między 20 a 74 r.ż.

Jednym z najczęstszych powikłań okulistycznych cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. U osób z cukrzycą typu 1 najgroźniejszym powikłaniem jest retinopatia cukrzycowa proliferacyjna która może doprowadzić do znacznego pogorszenia lub utraty widzenia w wyniku krwotoku do ciała szklistego lub trakcyjnego odwarstwienia siatkówki. Cukrzycowy obrzęk plamki jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób przed 50 r.ż. Występuje głównie w cukrzycy typu 2, gdzie zmiany siatkówkowe mogą wyprzedzać rozpoznanie choroby. Dlatego każdy pacjent z cukrzycą powinien mieć wykonane badanie okulistyczne w chwili rozpoznania a następnie raz w roku.

W naszym gabinecie wykonujemy kompleksową diagnostykę i leczenie retinopatii cukrzycowej:

 OCT (optyczna koherentna tomografia) umożliwia dokładną analizę poszczególnych warstw siatkówki. Angiografia fluoresceinowa, badanie z podaniem kontrastu dożylnie ukazuje naczynia siatkówki i nieprawidłowości w naczyniach i siatkówce.

Najnowszym badaniem siatkówki jest OCTA-angio OCT (tzw. angiografia bez kontrastu) obrazuje naczynia siatkówki bez obciążania pacjenta środkiem kontrastowym.

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki jest złożone i uzależnione od rodzaju i zaawansowania zmian.

Jedną z nowoczesnych metod leczenia jest zastosowanie lasera mikropulsowego. Jest to tryb leczenia podprogowego składający się z niezwykle krótkich mikrosekundowych pulsów, które nie uszkadzają tkanki. Energia laserowa pobudza siatkówkę do regeneracji, nie uszkadzając jej.

Gabinet Okulistyczny jest wyposażony w nowoczesny laser żółty 577 nm Easyret firmy Quantel Medical. W trybie leczenia mikropulsowego podprogowego wykonuje zabiegi u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki, w centralnej surowiczej chorioretinopatii (CSR) i innych naczyniowych chorobach oka przebiegających z obrzękiem plamki.

Inną metodą leczenia są iniekcje doszklistkowe preparatów anty VEGF (hamujące naczyniowy czynnik wzrostu). W leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki podajemy preparaty: Lucentis i EYLEA.

Preparaty podaje się przez wstrzykniecie do wnętrza gałki ocznej.Aby leczenie było skuteczne iniekcje należy powtarzać cyklicznie, od 3-5 dawek wysycających w odstępach miesięcznych a następnie leczenie podtrzymujące co 8-10 tyg.

W leczeniu DME stosuje się również glikokortykosteroidy podawane w postaci iniekcji doszklistkowych: Ozurdex i Triamcynolon. Jednak ze względu na częste powikłania w postaci zaćmy i jaskry są rzadziej stosowane. U pacjentów z zaawansowanym cukrzycowym obrzękiem plamki z obecnością błony przedsiatkówkowej, trakcji lub krwotoku wykonuje się leczenie operacyjne- witrektomię.