• 18 300 03 55
  • okulista.karczewska@gmail.com

Jaskra

Jaskra to choroba, której istotą jest przewlekle, postępujące, obuoczne nieodwracalne uszkodzenie (zanik) nerwu wzrokowego.  Głównym czynnikiem ryzyka choroby jest podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Nie leczona jaskra doprowadza do zaniku nerwu wzrokowego i postępujących ubytków w polu widzenia, kończących się ślepotą.

Jaskra to choroba nieuleczalna, a leczenie ma na celu zahamowanie lub zminimalizowanie jej postępu oraz zachowanie użytecznej ostrości wzroku do końca życia pacjenta.

Rodzaje jaskry:

Wszystkie rodzaje tej choroby można podzielić na następujące typy:
jaskra otwartego kąta
jaskra zamykającego się kąta
jaskra wrodzona i młodzieńcza.

Wykonujemy pełną diagnostykę jaskry –pomiar ciśnienia metodą bezkontaktową, Icare i kontaktową, grubość rogówki, OCT przedniego odcinka(kąt przesączania),topografia nII i grubość włókien nerwowych(RNFL), gonioskopia,badanie pola widzenia( perymetria statyczna i kinetyczna)

Wykonujemy pomiar ciśnienia u małych dzieci i niemowląt.

Wykonujemy zabiegi laserowe w jaskrze:

– IRT- iridotomia laserowa,

-SLT- selektywna trabekuloplastyka laserowa.

-MLT- mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa.

– Irydoplastyka laserowa.