• 18 300 03 55
  • okulista.karczewska@gmail.com

Zaćma

Zaćma zwana inaczej kataraktą polega na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki. Powoduje to, że soczewka traci swoją przejrzystość, a pacjent widzi „przez mgłę”. Są różne rodzaje zaćmy, ale najczęstszą jest tzw. zaćma starcza. Jej początki mogą występować już po 40 rż, zwykle pogorszenie widzenia następuje ok. 60 r.ż.
Objawy zaćmy to przede wszystkim pogorszenie widzenia do dali i/lub do bliży, którego nie można skorygować okularami. Nasilenia tego objawu zależy od miejsca zmętnienia soczewki. Gdy zmętniała jest jej centralna część pogorszenie widzenia następuje szybko. Kolejnym objawem jest widzenie przez mgłę i zamazanie konturów obrazu. Często pacjenci uskarżają się na olśnienie, szczególnie uciążliwe wieczorem przy prowadzeniu samochodu. Czasem, gdy zaćma dotyczy jądra soczewki pacjent zaczyna czytać bez okularów, a do dali potrzebuje szkła tzw. „minusowe”.
W początkowym okresie można stosować krople do oczu poprawiające metabolizm soczewki. Gdy widzenie pogarsza się należy wykonać zabieg operacyjny,

PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI

Obecnie zazwyczaj wykonuje się zabieg usunięcia zaćmy w znieczuleniu kropelkowym – jest to sposób miejscowego znieczulenia znoszący miejscowo uczucie bólu. W przypadku zabiegów okulistycznych polega na kilkukrotnym podawaniu kropli znieczulających do worka spojówkowego, bez podawania leku znieczulającego w zastrzyku. U pacjentów, u których ten rodzaj znieczulenia nie zapewni komfortu w trakcie operacji, anestezjolog może podać również leki o działaniu ogólnym. W trakcie zabiegu pacjent jest świadomy, może zgłaszać lekarzowi ewentualne dolegliwości.

PRZEBIEG OPERACJI

Operacja polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej wewnątrzgałkowej. Fakoemulsyfikacja jest jedną z najnowszych metod, w której usuwa się zaćmę przy użyciu ultradźwięków. Dzięki temu zabieg może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym, rana pooperacyjna ma długość poniżej 3,0 mm i zwykle nie ma potrzeby zakładania szwów po zabiegu. Gojenie i rehabilitacja są szybsze niż w innych metodach. Czas trwania zabiegu 10-20 min. Jest bezbolesny i bezkrwawy. Po zabiegu pacjent pozostaje przez pewien czas pod opieką personelu ok. 2 godz.

RODZAJ WSZCZEPIANYCH SOCZEWEK

W trakcie operacji usunięcia zaćmy wszczepiana jest sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa w celu umożliwienia dobrego widzenia po operacji.

Wszczepiona soczewka pozostaje w oku do końca życia.

Od właściwości optycznych sztucznej soczewki, którą można wybrać  tylko raz w życiu zależy jakość widzenia, zdolność rozpoznawania barw, umiejętność oceny odległości oraz możliwość poruszania się na co dzień bez okularów.

Standardowo wszczepiana jest soczewka jednoogniskowa, pozwalajaca na dobre widzenie na jedną odległość zazwyczaj do dali u pacjentów którzy nie mają wady wzroku- astygmatyzmu. Soczewka taka jest refundowana przez NFZ.

Po zabiegu wszyscy pacjenci potrzebują okularów do czytania i na odległości pośrednie, niektórzy do patrzenia w dal.

U pacjentów z astygmatyzmem w celu korekcji wady wszczepia się soczewkę toryczną.

W przypadku jeżeli nie chcemy używać okularów do dali i  do bliży po zabiegu konieczna jest soczewka dwuogniskowa.

Jeżeli nie chcemy używać również okularów do odległości pośrednich konieczna jest soczewka trójogniskowa. Soczewka ta zapewnia najwyższą jakość widzenia,najbliższą tej jaką posiada zdrowe oko młodego człowieka.

Tego typu soczewki nie są refundowane przez NFZ.

Jeżeli masz zaćmę i chcesz skorygować wadę wzroku żeby nie używać okularów lub używać w niewielkim zakresie proponujemy operację z wszczepieniem  soczewki dwuogniskowej lub trójogniskowej która będzie ustalona w trakcie konsultacji.

Wszystkie soczewki które oferujemy posiadają konstrukcję asferyczną zapewniając najwyższą jakość widzenia niezależnie od natężenia światła. Posiadają ochronę przed promieniowaniem UV. Niektóre posiadają filtr żółty zatrzymujący szkodliwe światło fioletowe i podnoszące kontrast widzenia nocą.